OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vítejte v  internetovém obchodě www.britshop.cz

 

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2018.

Ještě než si u nás objednáte zboží, přečtěte si prosím tyto podmínky, objednáním zboží s nimi vyslovujete souhlas.

Podmínky vymezují a specifikují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, upravují vztahy mezi nimi a jsou pro obě strany závazné

 

 

 Osoba zodpovědná za provoz obchodu, reklamace, příjem a expedice objednávek: Bc. Jitka  Petrů 

  • IČ: 71968466 (Zapsán v registru živnostenského úřadu města Soběslav )
  • DPH: neplátce DPH. 
  • Kontaktní adresa: Na Svépomoci 437/6, 392 01, Soběslav
  • Email: petru.jitka@gmail.com 
  • Bankovní spojení: 222 223 330/0300 Poštovní spořitelna / ČSOB

  JAK NAKUPOVAT:

 

POKUD BUDETE MÍT S REGISTRACÍ ČI OBJEDNÁVKOU JAKÝKOLIV PROBLÉM, RÁDI PORADÍME NA EMAILU

 

Registrace

Před nákupem se můžete zaregistrovat pomocí krátkého registračního formuláře - odkaz „Registrace“ v pravém horním menu. Můžete také použít Vaše přihlašovací údaje ze serveru MIMIBAZAR.CZ  Při dalších nákupech už stačí jen zadat jméno a heslo zvolené při registraci. Registrace Vás nijak k nákupu nezavazuje. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nechcete registrovat, stačí zaslat objednávku na náš email či použít formulář pod fotografií.

 

Možnosti objednání:

- vložte vybrané zboží do virtuálního košíku (kliknutím na obrázek košíku u zvolené položky)  zvolte způsob platby a dopravy, a poté odesláním objednávkového formuláře potvrďte svoji objednávku

- zasláním objednávky na naší emailovou adresu: petru.jitka@gmail.com  (není nutná registrace)

-.rychlá objednávka přes formulář na dotaz pod fotografií uveďte způsob doručení a adresu

Po objednání zboží Vám automaticky přijde informační email s podklady pro platbu -  číslem účtu a variabilním symbolem.

Nedílnou součástí objednávky je pravdivé vyplnění všech uvedených kontaktních údajů. 

 

Jak vyndat z košíku zboží, které nechci?

Pokud se Vám do košíku dostala věc o kterou nemáte zájem stačí kliknou na tlačítko "NÁKUPNÍ KOŠIK", najít v objednávce věc, kterou koupit nechcete a kliknout na obrácený symbol nákupního košíku. Toto zboží bude z Vaší objednávky vymazáno a uvolní se pro dalšího zákazníka

 

Ceny

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Uvedené ceny jsou konečné, včetně DPH a poplatků,  Ceny zboží se řídí platným ceníkem eshopu v momentě Vašeho nákupu, zasláním objednávky tyto ceny akceptujete.  (Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.) V ceně zboží nejsou uvedeny náklady spojené s dopravou - poštovné a balné,  tato částka bude připočítána při dokončení objednávky (ceník je uveden na konci této stránky).

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má za povinnost zkontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

Odpovědnost za škody vzniklé při přepravě nese přepravce.

V případě zjevně poškozené zásilky dopravou nás neprodleně informujte. Takovou zásilku je potřeba reklamovat u dopravce a to nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí, později na tuto reklamaci nebere dopravce zřetel. Zboží může být poškozeno dopravou i přes neporušenost obalu! Zákazník by si měl ve vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat prodejce.

 

 

Doručování zboží

 

Zásilky odesíláme prostřednictvím České pošty na Vámi udanou adresu z objednávky nejčastěji do 3 dnů od připsání platby na náš účet.  Pokud je zboží na objednávku, platí doba dodání uvedená u zboží.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

Doklady ke zboží - daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu na vyžádání.  Vvšechny faktury archivujeme, proto lze zaslat i zpětně. Reklamovat lze i bez dokladu o koupi.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 

 

Výměna zboží:

Pokud si zakoupíte zboží, které Vám nebude vyhovovat, rádi Vám zboží vyměníme za jiné z naší aktuální nabídky. Náklady na výměnu zboží hradí kupující.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží,  a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedené platby.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před odesláním zboží.

Zboží odešlete/doručte zpět na naši adresu (nelze zaslat na dobírku). 

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůte. Kupující nemusí uvádět důvod odstoupení od smlouvy. Je vhodné uvést v odstoupení od smlouvy datum nákupu a bankovní spojení. (je to pro rychlejší komunikaci a vyřízení odstoupení).

 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

 

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný níže.

 

 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku:

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Práva a povinností z vadného plnění

 

Záruční lhůty, reklamace

NOVÉ ZBOŽÍ 

Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců a výjimkami, stanovenými zákonem.

SECONDHAND 

Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo  až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a  pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. 

Odpovědnost prodávajícího se  nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané v 
popisu produktu.

V případě oprávněné reklamace, se provozovatel zavazuje proplatit zákazníkovi rovněž náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží zpět obchodníkovi.

Částka za zboží, poštovné a doplňkové služby budou prioritně vráceny bezhotovostním způsobem na bankovní účet sdělený zákazníkem.

  

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Pokud se vada projeví v prvních 6-ti měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících, se řeší jako běžná vada v záruční době.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

U použitých věcí se odpovědnost prodávajícího nevztahuje na běžné opotřebení a vady, na které byl kupující upozorněn v popisu u konkrétního zboží.

 

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Ostatní

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

 

Děkujeme za přečtení podmínek a přejeme příjemný nákup.

 

Jitka Petrů

 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát  Bc. Jitka  Petrů,  Na Svépomoci 437/6, 392 01, Soběslav

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Datum objednání/datum obdržení:

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

 

Adresa spotřebitele:

 

Podpis spotřebitele:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum:

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Objednávky do 500,- Kč
60,00 Kč ZDARMA
Objednávky 501,- až 1000,-Kč
85,00 Kč ZDARMA
Objednávky od 1001,- Kč
120,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Bankovním převodem
Platba předem - převodem na účet 222223330/0300 (ČSOB/Poštovní spořitelna)
BEZ POPLATKU
Složenkou typu A
Platba předem - převodem na účet 222223330/0300 (ČSOB/Poštovní spořitelna)
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF